bs-preloader__icon
+7 705 315 68 15
+7 705 315 68 15
Деректемелер

«DSFK (ДСФК) АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ» ЖШС

ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Индекс: 050013 ҚР, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика Алаңы, 15 БСН 171140027348 Алматы қ. "Bank RBK" АҚ филиалындағы

ЖСК KZ548211456Y10000001

БСК KINCKZKA

БЕК 15

Байланыс

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,

Республика Алаңы, 15

Ұялы т.: +7 705 315 68 15. 

e-mail: malika.ashirbekova@dsfk.kz

МІНДЕТ және ТАПСЫРМАЛАР

ДСФК - Негіздемелік Келісімге және ол бойынша "Bank RBK" АҚ күмәнді активтері тапсырылған тиісті Үкімет қаулысына сәйкес құрылған арнайы қаржы компаниясы. ДСФК облигация ұстаушыларына төлемдерді қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында, тапсырылған берешекті өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізеді.

Деректемелер